Integritetspolicy

Uppdaterad 2024-01-15

illumedic:s Integritetspolicy beskriver vilka personuppgifter vi samlar in, varför vi samlar in dessa, hur vi använder uppgifterna, vem som använder uppgifterna, hur du som kund och besökare kan få veta vilka uppgifter som samlats in, och hur du gör för att få uppgifter borttagna. Denna integritetspolicy gäller när du kontaktar oss, anlitar oss för uppdrag och använder våra webbplatser och våra tjänster.

Personuppgiftsansvarig: illumedic AB, FärgLabbet, Åmbergsvägen 18A, 686 31 Sunne. Telefon: 070 3050913, E-post: illumedic@illumedic.se.

Vilka personuppgifter samlar vi in

Vi samlar in personuppgifter vid kontaktförfrågan via telefon, e-post eller via formulär på vår hemsida, vid avtalsskrivning och för bokföringsändamål. Vi samlar in uppgifter för att kunna fullfölja vårt uppdrag gentemot dig som kund, för marknadskommunikation och kundkommunikation.

Personuppgifterna som vi samlar in sparar vi i våra interna system, och använder i kontakten med dig, genom att t ex ringa, skicka e-post, sms och nyhetsbrev. Vi kan komma att komplettera uppgifterna med information från Bolagsregistret och med information från er webbplats.

Vi kan komma att registrera dina personuppgifter i samband med:

 • Att du fyller i dina uppgifter i olika webbformulär på vår hemsida, t ex olika kontaktformulär, prenumeration av nyhetsbrev eller andra samtyckesformulär.
 • När du kontaktar oss via telefon, e-post eller social media.
 • När du anlitar oss för uppdrag.
 • Fakturering och bokföring.
 • När du besöker vår webbplats och våra sidor på social media.
 • Vi lämnar aldrig ut dina personuppgifter till tredje part utan ditt samtycke.

Cookies

När du använder vår webbplats samlar vi in information med hjälp av cookies, t ex din IP-adress, typ av enhet, operativsystem och webbläsartyp som används för besöket. Vi använder t ex Google Analytics, Clicky Web Analytics och Facebook pixlar för att samla in anonym statistik.

Knappar på vår webbsajt ger dig möjlighet att dela innehåll från vår webbplats till sociala medier (Facebook, Instagram, Google+, Linkedin). Dessa tjänster sätter 3:e parts cookies på vår webbplats.

Om du inte vill att din dator tar emot och lagrar cookies så kan du justera säkerhetsinställningarna i din webbläsare. Du hittar information om hur du stänger av cookies i din webbläsare på www.minacookies.se »

Hur vi använder de uppgifter vi samlar in

Vi behandlar dina personuppgifter i huvudsak för de ändamål som anges nedan och för eventuella ytterligare ändamål som anges vid varje insamlingstidpunkt:

 • För att möjliggöra god kundservice och för att kunna fullfölja våra uppdrag.
 • För att kunna skicka information som du begärt, t ex nyhetbrev.
 • För att skicka dig information och marknadsföring via SMS, e-post, eller andra digitala kontaktvägar såsom t ex sociala medier då du har en aktiv kundrelation med oss.
 • För att kunna ge dig relevanta rekommendationer om tredjepartstjänster.
 • För att ta fram statistiska data om våra besökare.
 • Vilka andra kan vi komma att dela dina personuppgifter med

Vi kan i vissa fall komma att dela dina uppgifter med utvalda tredje parter, då alltid med ditt godkännande. Vi vidtar alltid alla rimliga åtgärder för att säkra att dina uppgifter behandlas tryggt och säkert.

Vi kan komma att dela vissa av dina personuppgifter till tredjepartsleverantörer, t ex underleverantörer och andra tredjepartstjänster för att kunna fullfölja vårt avtalade uppdrag gentemot dig som kund. Det kan t ex vid ett designuppdrag vara en copywriter som skriver dina texter, en fotograf som anlitas för att fotografera åt er eller ett fraktbolag som ska leverera trycksaker från oss till din adress.

Vi kan komma att tillhandahålla information till myndigheter om vi är skyldiga att göra det enligt lag.

Personuppgifter kan komma att lagras och hanteras hos våra samarbetspartner såsom systemleverantörer, molntjänstleverantörer, webbhotell och liknande partner för att vi ska kunna utföra vårt arbete. Samtliga samarbetspartner har policyn som säkerställer att de uppfyller alla lagkrav gentemot oss och dig som kund.

Hur länge sparar vi dina personuppgifter?

Vi sparar dina personuppgifter bara så länge som de är relevanta för vår kontakt, eller så länge som det p g a lagkrav på dokumentation och bokföringsåtgärder är nödvändigt. Det gäller uppgifter som förekommer i avtal, fakturor och liknande bokföringsdokument.

illumedic AB hanterar alla personuppgifter med hög säkerhet och sekretess och vi lämnar aldrig ut dina personuppgifter till tredje part utan ditt samtycke eller på ett sätt som står i strid med angivna ändamål och lagliga grunder.

Dina rättigheter

Du har rätt att ta del av och påverka den information vi sparar om dig. Vi kommer på eget eller ditt initiativ att rätta de uppgifter som upptäcks vara felaktiga. Du kan när som helst begära att få ta del av vilka uppgifter vi sparar om dig, begära att vissa uppgifter raderas, uppdateras eller begränsa vår användning av dina personuppgifter, t ex i marknadsföringssyfte. Kontakta då:
illumedic AB, FärgLabbet, Åmbergsvägen 18A, 686 31 Sunne. Telefon: 070 3050913, E-post: illumedic@illumedic.se.

Om du anser att vi inte respekterar dina rättigheter får du gärna kontakta oss via illumedic@illumedic.se så att vi kan rätta till eventuella fel. Du kan också kontakta Datainspektionen på datainspektionen@datainspektionen.se.

Illumedic AB är personuppgiftsansvarig i enlighet med dessa villkor och ansvarar för att all behandling sker enligt gällande lagstiftning. Dataskyddsförordningen (GDPR) gäller som lag i alla EU:s medlemsländer från och med den 25 maj 2018. Du kan läsa mer om hur den ska tillämpas och vilka rättigheter du som enskild har när det gäller din personliga integritet på Datainspektionens webbplats: https://www.datainspektionen.se

Person­uppgifts­ansvarig

illumedic AB, FärgLabbet

FärgLabbet
Åmbergsvägen 18A
686 31 Sunne.

Telefon: 070-305 09 13 E-post: illumedic@illumedic.se